Přihlášení

SBĚROVÁ AKCE ŠKOLY

SBĚR PAPÍRU, BATERIÍ, TONERŮ A STARÝCH POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Sběr papíru, baterií a starých použitých elektrozařízení proběhne na naší škole ve čtvrtek 21. 10.  2021  a v pátek  22. 10. 2021 vždy od 7:00 do 16:00 hodin. Dále také v sobotu 23. 10. 2021 od 8,00- 10, 00 hod.  Do sběru papíru sbíráme noviny, časopisy, knihy /bez tvrdých desek/, kartonový papír. Papír nesmí obsahovat plastové obaly a provázky. V rámci programu RECYKLOHRANÍ sbíráme staré baterie a drobné , rozbité elektrospotřebiče..  Televize  a velké spotřebiče nepřijímáme.                                                              

Děkujeme za vaši podporu v ochraně životního prostředí.       


             

Burza použitých učebnic

BURZA POUŽITÝCH UČEBNIC

Od pondělí 18. 10. do středy 20. 10 proběhne ve škole BURZA POUŽITÝCH UČEBNIC. Žáci si mohou za symbolický poplatek 5 Kč odkoupit staré použité učebnice pro své potřeby.  Učebnice budou k dispozici v 1. patře před knihovnou. Prodej bude každý den  od 7, 10 do 7, 30 a o velké přestávce, případně v jiný čas po domluvě s  třídním učitelem


 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V sobotu 25. září proběhl na naší škole Den otevřených dveří.   Slavnostní otevření bylo zahájeno projevem zástupců obce a základní školy za doprovodu pěveckého sboru základní školy Mezissimo pod vedením paní učitelky  Marty Světlíkové.   Škola se měla opravdu čím pochlubit.  V posledních letech došlo v budově v rámci projektu IROP k rekonstrukci některých stávajících učeben, v prostorách školní půdy vznikly tři nové odborné učebny,  před budou školy byla vybudována venkovní učebna a díky výtahu má nyní škola přístup pro imobilní žáky.  Návštěvníci si mohli zavzpomínat na svá školní léta a porovnat vybavení školy nyní s dobou své školní docházky.

Děkujeme všem, kteří jste podpořili svojí návštěvou naši školu.


 

UKONČENÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 13. 9. 2021

                        Od 13. 9. 2021 je ukončena  ve  školách a školských zařízeních povinnost screeningového testování dětí a žáků.                               Žáci nebudou od 13. 9. 2021 testováni.

Výuka žáků se od pondělí 13. 9. 2021  řídí dle platného rozvrhu dané třídy, začátek výuky je každý den od 7, 30 hod.

I nadále trvá povinnost používat roušky a respirátory ve společných vnitřních prostorech školy.


 

HARMONOGRAM TESTOVÁNÍ 6. 9. A 9. 9 2021

HARMONOGRAM TESTOVÁNÍ 6. 9. 2021  a   9.  9. 2021  

 

 

TESTOVACÍ MÍSTO  

TŘÍDA 

ČAS      6.9.           9.9. 

TĚLOCVIČNA  

1.A 

7, 10      

 

1.B 

7, 25     

 

2. 

7, 40     

 

4.  

7, 55       

 

5. A 

8, 10    

 

6. 

8, 25    

 

9. 

8, 40       

ŠKOLNÍ DÍLNY 

3. A 

7, 10       

 

3. B 

7, 25        

 

5. B 

7, 40       

 

7. A 

7, 55      

 

7. B 

8, 10      

 

8.

8, 25      


Zahájení školního roku 2021 - 2022

Letošní zahájení nového školního roku 1. 9. 2021 proběhne pro některé ročníky netradičním způsobem (vzhledem k povinnému testování).

1. -3. ročník

- tradiční slavnostní zahájení školního roku před budovou školy proběhne 1. září 2021 od 8:00 hodin

Žáci 1. třídy se poté odeberou s paní učitelkou třídní do svých tříd. Vstup do budovy bude umožněn i doprovodu prvňáčků při dodržení platných hygienických nařízení /ochrana dýchacích cest - respirátor/. Žáci dané třídy se považují za homogenní skupinu, proto si mohou ochranu dýchacích cest ve třídě odložit.


Slavnostní přivítání prvňáčků panem starostou proběhne v budově školy pro každou třídu samostatně.

1.A od 9:00 hodin, 1.B od 9:30 hodin. 


Žáci 2. a 3. ročníku se po slavnostním zahájení nového školního roku před školou přemístí za doprovodu svých třídních učitelů do testovacích míst školy /tělocvična, školní dílny/, kde bude probíhat testování na COVID 19.  Po otestování se svými vyučujícími přemístí do své třídy, kde stráví tento den 1. vyučující hodinu. Poté půjdou do školní družiny, na oběd nebo odcházejí domů.

4. -9. ročník

- vzhledem k povinnosti testování na COVID 19, budou žáci 4.- 9. ročníku testováni dle harmonogramu a poté se odeberou se svými třídními učiteli do svých tříd, kde budou slavnostně přivítáni svými učiteli. Slavnostní přivítání v jednotlivých třídách a prvotní organizační informace žáci obdrží během 1 vyučující hodiny a poté půjdou na oběd nebo domů.

HARMONOGRAM TESTOVÁNÍ 1. 9. 2021 /2.- 9. ročník/

- TESTOVÁNÍ PROBĚHNE ZA PŘÍTOMNOSTI TŘÍDNÍCH UČITELŮ

- POTÉ SE ŽÁCI PŘEMÍSTÍ DO SVÝCH TŘÍD, KDE BUDOU INFORMOVÁNÍ O ORGANIZACI DALŠÍCH DNÍ VE ŠKOLE

TESTOVACÍ MÍSTO

TŘÍDA

ČAS

UKONČENÍ VÝUKY

TĚLOCVIČNA

2.

8, 30

9, 30

 

4.

8, 45

9, 45

 

5. A

9, 00

10, 00

 

6.

9, 15

10, 15

 

8.

9, 30

10, 30

 

9.

9, 45

10, 45

ŠKOLNÍ DÍLNY

3. A

8, 30

9, 30

 

3. B

8, 45

9, 45

 

5. B

9, 00

10, 00

 

7. B

9, 15

10, 15

 

7. A

9, 30

10, 30

 

TESTOVÁNÍ 1. TŘÍD /2. 9. 2021/

-žáci, kteří půjdou do školní družiny se budou testovat v tělocvičně školy /vchod zadními dveřmi/ v době 6, 30 - 7, 00 hodin

Ostatní žáci 1. ročníku se budou testovat dle následujícího harmonogramu: 

Začátek testování pro obě třídy 7, 10 hodin

-třída 1. A v tělocvičně školy

-třída 1. B ve školních dílnách

Při testování mohou být dětem nápomocni rodiče za dodržení hygienických opatření dle nařízení MZd /ochrana dýchacích cest – nyní respirátor/


 Provoz školní družiny:

 1. 9. 2021 od 8:00 do 16:00 hodin

a dále podle běžného režimu ŠD tj. denně od 6:30 hod. do 16:00 hod.


Školní jídelna:

1. 9. 2021 mají děti obědy hromadně odhlášené.

V případě zájmu o oběd na tento den je nutno si stravu přihlásit do 30. 8. 2021 do 12:00 hod.

Výdej obědů 1. 9. 2021 bude od 9:00 do 13:15 hod.

a dále podle běžného režimu školní jídelny


V oblasti hygienických opatření se škola řídí "Manuálem k provozu škol a testování" vydaným MŠMT.


 Organizace školního roku - vydáno MŠMT ČR.