Přihlášení

Vyučující M, F - TV

Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou, Jana Výravy 219

přijme od 1. 9. 2018 do svého pracovního týmu učitele-učitelku matematiky v kombinaci s fyzikou příp. tělesnou výchovou. Plný pracovní úvazek. Požadujeme kvalifikovanost, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Přivítáme pracovitost a kreativitu uchazeče.

Žádost se životopisem zasílejte na mail: zscm@zscm.cz nebo nás kontaktujte na tel. 739 056 260.


 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A SCHŮZKA SRPZŠ

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se konají v jednotlivých třídách od 17, 00 hodin třídní schůzky.  Výborová schůze SRPZŠ se koná od 16, 00 hodin ve sborovně školy. 


 

 

SBĚR PAPÍRU, BATERIÍ A POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

 

Základní škola České Meziříčí pořádá již tradiční jarní sběr papíru, baterií a starého použitého elektrozařízení. Sběr bude probíhat ve dvoře základní školy ve čtvrtek 5. dubna  a v pátek 6. dubna 2018 vždy od 7, 00 hodin do 16, 00 hodin a v sobotu 7. dubna 2018 od 8, 00 hodin do 10 hodin.

Děkujeme vám tímto za vaši podporu při této sběrové akci. 


 

 

 

Číslo účtu základní školy

Pro veškeré platby na účet Základní školy, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou používejte prosím číslo tohoto bankovního účtu: 4284917379/0800. 


 

 

PODPORA MŠMT VÝUKY PLAVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

MŠMT podpořilo naši školu ve výuce plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této podpory získali žáci naší školy finanční podporu na dopravu na výuku plavání.


 

MLÉKO DO ŠKOL

Od letošního školního roku se mění pravidla projektu MLÉKO DO ŠKOL, do kterého je škola zapojena. V souvislosti s touto změnou budou ochucená mléka dle objednání žáků dodávána až po té, co to projekt umožní – bližší informace zde.

Do té doby budou dodána pro všechny žáky školy ZDARMA (bez objednávání), pouze neochucená mléka, a to max. dva kusy na měsíc a žáka. Škola tato neochucená mléka žákům předá.

O dalším průběhu realizace projektu MLÉKO DO ŠKOL budeme informovat.