Přihlášení

Poděkování firmě Alza.cz a.s. za sponzorský dar.

 

Jménem naší školy i jménem svým děkuji firmě Alza.cz a.s., zastoupené generálním ředitelem panem Alešem Zavoralem, za poskytnutí věcného daru naší škole.

Firma Alza.cz, a.s. darovala naší škole 4 kusy dataprojektorů, z toho jeden mobilní, 3 kusy držáků pro zmíněné projektory, 3 kusy reproduktorových soustav a jeden tablet.

Vše v celkové hodnotě 90 508,- Kč.

Toto zařízení využijeme ke zkvalitnění výuky žáků 2. stupně a pedagogům umožní využívat další moderní technologie v rámci vyučování.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se zasloužili o dobrou věc.

Ing. Petr Hrnčíř, ředitel školy