Přihlášení

Děti na startu

Sportovní kroužek pro předškolní děti a žáky 1. a 2. ročníků se bude konat v úterý od 14.10 do 14.55h v tělocvičně

pod vedením Mgr. Hany Rouskové.