Přihlášení

Keramika

Kroužek keramiky je určený dětem od 1. do 9. třídy.
Kroužek probíhá na naší škole (ve školních dílnách) každou středu ve dvou časech:
pro děti z 1. třídy vždy od 11:30 do 13:30 hodin,
pro ostatní děti vždy od 13:30 do 15:30 hodin nebo dle individuální domluvy s vedoucí této aktivity.
Zájmový útvar keramiky vede na naší škole paní Toucová.