Přihlášení

Náboženství

Výuka náboženství bude probíhat každou středu od 12.20h a je určena žákům 1. - 9. ročníků.
Náboženství povede P. Mgr. Václav Loukota.
V náboženství se žáci poutavým interaktivním způsobem seznámí se základy křesťanství, které tvoří kořeny naší evropské kultury. Výuka probíhá v moderním stylu a snaží se klást důraz na propojenost vědy a víry. Dětem se dostane nejen výkladu náboženských myšlenek, ale budou jim předány i etické a morální hodnoty.