Přihlášení

Dopravní kroužek

Dopravní kroužek pro žáky 4. třídy probíhá v 2. pololetí školního roku 2019 – 2020 každé úterý od 12:15 do 13.00h v učebně 2. třídy.

Kroužek vede Mgr. Iva Ježková


Náplň kroužku Dopravní výchova:

Znalost dopravních značek.

a) Skupinové práce.

b) Výroba vlastních dopravních značek.

c) Práce na interaktivní tabuli.

d) Práce na PC – pexesa, hry, kreslení.

Znalost základních pravidel silničního provozu pro chodce a cyklisty. Křižovatky.

a) Pracovní listy.

b) Testy: Umíš správně chodit?, Cvičný test pro 4.r., Zkouška cyklisty., Testové

otázky na PC.

c) Křižovatky – magnetické, výroba vlastní cvičné, interaktivní tabule.

d) Videokazety: Partneři, Červený blesk.

e) Práce na interaktivní tabuli.

• První pomoc.

• Technické dovednosti. Základní výbava jízdního kola a cyklisty. Cyklistická přilba.

• Jízda na jízdním kole.

a) Jízda zručnosti.

b) Jízda na dopravním hřišti.

Jednotlivé činnosti v hodinách jsou bodovány a vedou děti k co nejlepším výsledkům. Získané znalosti a dovednosti jsou využity také při cyklistickém výletě po okolí obce České Meziříčí.