Přihlášení

Seminář z matematiky

Seminář z matematiky určený žákům 9. ročníků probíhá ve čtvrtek od 12.30 do 14.00 h.

Seminář slouží jako pomoc při přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky (testy CERMAT).

Od žáků je na každou hodinu semináře vyžadovaná příprava! (napočítané příklady).

Seminář neslouží k doučovaní neznalostí matematiky z nižších ročníků.

Seminář se koná v učebně 9. třídy.

 Mgr. Michaela Samková