Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Kroužky

Zájmové útvary pro žáky ZŠ

Písnička

 • Hudební kroužek je určen pro žáky  1.  ročníku  a bude probíhat v učebně 1. B třídy každé pondělí od 13, 15 do 14, 00 pod vedením Mgr. Marty Světlíkové

Pramínek 1

 • Hudební kroužek Pramínek 1 je určen pro žáky 2.- 3. ročníku a bude probíhat v učebně 1. B každé pondělí od 11, 15 do 12, 00 pod vedením Mgr. Marty Světlíkové

Pramínek 2

 • Hudební kroužek Pramínek 2 je určen pro žáky 4.- 5. ročníku a bude probíhat v učebně 1. B každou středu od 12, 05 do 12, 50 pod vedením Mgr. Marty Světlíkové

Mezissimo

 • Pěvecký sbor MSSM při ZŠ České Meziříčí je určen pro žáky 6.- 9. ročníku.  Zkoušky sboru probíhají pravidelně v environmentální učebně vždy v úterý od 16, 00 do 18, 00 hodin

Barevný minivolejbal

 • sportovní kroužek volejbalu je určen pro žáky 1.- 2. ročníku a žáky 3. - 5. ročníku. Zájmový útvar bude probíhat pro žáky 1.- 2. ročníku  pravidelně vždy ve středu od 12, 30 do 13, 15  a pro žáky 3.- 5. ročníku pravidelně vždy v úterý  od 15, 00 do 15, 55 v tělocvičně ZŠ nebo na hřišti  ZŠ
 • vedoucí kroužku: Mgr. Hana Rousková
 • Bližší informace podá Mgr. Rousková /rouskova@zscm.cz/

Věda nás baví

 • Přírodovědný kroužek je určen pro žáky 2. - 5. ročníku  a bude probíhat vždy v pondělí od 13, 00 do 14, 00 v učebně 4. A pod vedením Mgr. Petry Mokrejšové 
 • blížší informace podá  Mgr. Mokrejšová /mokrejsova@zscm.cz/

Dopravní kroužek

 • dopravní kroužek bude zahájen ve 2. pololetí šk. roku 2022- 2023 a je určen pro žáky 4. ročníku. Žáci se budou pravidelně scházet v úterý od 12, 15 do 13, 00 v učebně 2. B.
 • Vedoucí dopravního kroužku: Mgr. Iva Ježková. 

Kroužek vaření Kuchtík

 • kroužek vaření je určen o žáky 2. ročníku a bude probíhat vždy ve středu od 13, 30 do 14, 45 ve cvičné kuchyňce pod vedením Bc. Lenky Kocourkové
 • bližší informace sdělí Bc. Kocourková /kocourkova@zscm.cz/

Sporťáček

 • sportovní kroužek pod vedením paní vychovatelky Petry Přibylové je určen pro žáky 1.- 2. ročníku  a bude probíhat vždy v pátek od 13, 00 do 13, 45 v tělocvičně ZŠ nebo na hřišti ZŠ
 • bližší informace sdělí Petra Přibylová /pribylova@zscm.cz/

Šikovné ručky

 • výtvarný kroužek je určen pro žáky 3. ročníku a bude probíhat vždy ve čtvrtek od 13, 30 do 14, 30 v environmentální učebně pod vedení paní Michaely Lovečkové DiS.
 • pro bližší informace pište na loveckova@zscm.cz

Kroužek 3D tisku

 • kroužek je určen pro žáky 6.- 9. ročníku  a bude probíhat v učebně informatiky. Den a hodina bude dopřesněna dle domluvy žáků 
 • nabízené termíny ze strany vyučujícího /pondělí, čtvrtek v době od 13, 30 do 17, 00/
 • vedoucí kroužku Mgr. Pavel Láska

Seminář z ČJ

 • Seminář ČJ je určený žákům 9. třídy, probíhá v pátek od 13, 15 do 14, 45.
 • Seminář vede Mgr. Jolana Vlášková.

Seminář z matematiky

 • Seminář z matematiky určený žákům 9. ročníků probíhá ve čtvrtek od 13, 15 do 14, 45.
 • Seminář slouží jako pomoc při přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky (testy CERMAT).
 • Od žáků je na každou hodinu semináře vyžadovaná příprava! (napočítané příklady).
 • Seminář neslouží k doučovaní neznalostí matematiky z nižších ročníků.
 • Seminář se koná v učebně 9. třídy.

 Kroužek deskových her

 • kroužek je určen pro žáky 1.- 9. ročníku
 • počátek zájmové aktivity únor 2023
 • vedoucí kroužku paní Lada Kovaříková
 • den konání - pondělí - v čase 14, 15- 15, 15 hodin- 1. skupina
 •                      úterý-  v čase     14, 15- 15, 15  hodin- 2. skupina
 •                      středa -  v čase    15, 15- 16, 15 hodin- 3. skupina
 • více informací : kovarikova.la@gmail.com

 

Bližší informace k jednotlivým kroužkům žáci obdrželi na letáčcích nebo jsou přístupné na nástěnce školy.  V případě vaší potřeby lze písemně oslovit jednotlivé vedoucí, kteří vám sdělí více informací k danému zájmovému útvaru.