Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Kroužky

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2023- 2024

Písnička

 • Hudební kroužek je určen pro žáky  1.  ročníku  a bude probíhat v učebně 1. A  nebo 1. B třídy každý čtvrtek od 12, 30 do 13, 15 pod vedením Mgr. Marty Světlíkové

Pramínek 1

 • Hudební kroužek Pramínek 1 je určen pro žáky 2.- 3. ročníku a bude probíhat v učebně 1. B každé pondělí od 11, 15 do 12, 00 pod vedením Mgr. Marty Světlíkové

Pramínek 2

 • Hudební kroužek Pramínek 2 je určen pro žáky 4.- 5. ročníku a bude probíhat v učebně 1. B každou středu od 12, 05 do 12, 50 pod vedením Mgr. Marty Světlíkové

Mezissimo

 • Pěvecký sbor MSSM při ZŠ České Meziříčí je určen pro žáky 6.- 9. ročníku.  Zkoušky sboru probíhají pravidelně v environmentální učebně vždy v úterý od 16, 00 do 18, 00 hodin

Barevný minivolejbal

 • sportovní kroužek volejbalu je určen pro žáky 1.- 2. ročníku a žáky 3. - 5. ročníku. Zájmový útvar bude probíhat vždy ve středu od 12, 15 do 13, 15 v tělocvičně ZŠ nebo na hřišti  ZŠ, druhý termín bude ještě upřesněn
 • vedoucí kroužku: Mgr. Hana Rousková
 • Bližší informace podá Mgr. Rousková /hana.rouskova@zscm.cz/

Věda nás baví

 • Přírodovědný kroužek je určen pro žáky 2. - 5. ročníku  a bude probíhat vždy v pondělí od 13, 00 do 14, 00 v učebně 5. A pod vedením Mgr. Petry Mokrejšové 
 • bližší informace podá  Mgr. Mokrejšová /mokrejsova@zscm.cz/

Dopravní kroužek

 • dopravní kroužek bude zahájen ve 2. pololetí šk. roku 2023- 2024 a je určen pro žáky 4. ročníku. Žáci se budou pravidelně scházet ve čtvrtek od 13, 15 do 14, 00 v učebně 3. B, případně bude výuka probíhat na hřišti
 • Vedoucí dopravního kroužku: Mgr. Iva Ježková. 

Kroužek vaření Kuchtík

 • kroužek vaření je určen pro žáky 3. ročníku a bude probíhat vždy ve čtvrtek  od 13, 00 do 14, 00 ve cvičné kuchyňce pod vedením Bc. Lenky Kocourkové
 • bližší informace sdělí Bc. Kocourková /kocourkova@zscm.cz/

Sporťáček

 • sportovní kroužek pod vedením paní vychovatelky Petry Přibylové je určen pro žáky 1.- 3. ročníku  a bude probíhat vždy v pátek od 13, 00 do 13, 45 v tělocvičně ZŠ nebo na hřišti ZŠ
 • bližší informace sdělí Petra Přibylová /pribylova@zscm.cz/

Šikovné tlapky

 • výtvarný kroužek je určen pro žáky 3. ročníku a bude probíhat vždy v úterý od 13, 00 do 14, 15 v environmentální učebně pod vedení paní Michaely Lovečkové, DiS.
 • pro bližší informace pište na loveckova@zscm.cz

Kroužek angličtiny

 • jazykový kroužek je určen pro žáky 1.- 2. ročníku a bude probíhat vždy v úterý od 12, 30 do 13, 15 v učebně ŠD a v pátek od 11, 30 do 12, 15 v učebně 5. B  pod vedením paní Veroniky Bartošové. Bližší informace vám sdělí p. Bartošová na tel č. 604 648 787

Seminář z ČJ

 • Seminář ČJ je určený žákům 9. A a 9. B třídy. Bude probíhat v pátek od 13, 15 do 14, 45.
 • Seminář vede Mgr. Jolana Vlášková /9. A/ a Mgr. Jitka Zemanová /9. B/.

Seminář z matematiky

 • Seminář z matematiky je určený  pro žáky 9. ročníku. Probíhat bude  v pondělí od 12, 30 do 14,00 pro chlapce z 9. A a 9. B. a ve čtvrtek od 13, 15 do 14, 45 pro dívky z 9. A a 9. B.  
 • Seminář slouží jako pomoc při přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky (testy CERMAT).
 • Od žáků je na každou hodinu semináře vyžadovaná příprava! (napočítané příklady).
 • Seminář neslouží k doučovaní neznalostí matematiky z nižších ročníků.

 Kroužek deskových her

 • kroužek je určen pro žáky 1.- 9. ročníku
 • vedoucí kroužku paní Lada Kovaříková
 • bližší informace budou upřesněny v průběhu září
 • více informací : kovarikova.la@gmail.com

 

Bližší informace k jednotlivým kroužkům žáci obdrží ve škole.  V případě vaší potřeby lze písemně oslovit jednotlivé vedoucí, kteří vám sdělí více informací k danému zájmovému útvaru.