Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovnými poradkyněmi jsou Mgr. Petra Sekyrová a Mgr. Marta Světlíková.

Kontakty

Email: sekyrova@zscm.cz, svetlikova@zscm.cz

Mobil: +420 727 986 199

Výchovné poradkyně odpovídají

  • Profesionální orientaci vycházejících žáků
  • Spolupráci se SŠ a učilišti regionu
  • Kontrolu správnosti vyplnění přihlášek ke studiu na SŠ, SOU a SOŠ
  • Evidenci problémových žáků a vedení výchovné komise školy
  • Poskytnutí individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů
  • Spolupráci s OPPP, úřadem práce a dalšími institucemi, které se podílejí na odstraňování sociálně patologických jevů mezi školní mládeží
  • Podání informace o činnostech zařízení výchovného poradenství