Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Aktuality > Školní výlet 5. třídy

Školní výlet 5. třídyŠkolní výlet pátého ročníku
Dne 15.června 2023 se 23 žáků z pátého ročníku zúčastnilo školního výletu do Velkého Poříčí,
Pavlišova a Hronova. Žáci společně s pedagogy cestovali linkovým autobusem a vlakem do
Velkého Poříčí, odtud šli pěšky lesní stezkou směr Pavlišov. Během cesty plnili zajímavé úkoly
z interaktivních tabulí podél cesty. V blízkosti osady Pavlišov navštívili pěchotní srub T-S 1 a
s názvem kota A, bývalého hraničního opevnění z let 1935 – 1938. Zrekonstruovaným srubem
nás provedl spolumajitel pan František Bauer . Žákům přiblížil historické okamžiky mobilizace
ze září 1938, stav technické připravenosti srubu a připravenost osádky k obraně hranic
republiky. Zajímavou přednášku žáci doplnili vhodnými otázkami. Zde se žáci nasvačili, vyfotili,
odpočinuli si a pokračovali pěšky směr Hronov.
V Hronově na náměstí zhlédli Divadlo A. Jiráska a dozvěděli se o pravidelném konání Festivalu
amatérských divadelních souborů s názvem Jiráskův Hronov. Osvěžili se zmrzlinou a na vodním
brouzdališti a pokračovali společně do městského parku, kde si prohlédli rodný dům a sochu
A. Jiráska. Před návratem se procvičili na hřišti s prolézačkami, s přelézačkami, se skluzavkami,
s houpačkami a posílili svá těla na dalších zařízeních s fitnes prvky.
Do Českého Meziříčí jsme šťastně docestovali v 15:00 hodin.
Druhý den jsme hodnotili zážitky z výletu. V odpovědích zazněly pozitivní reakce na návštěvu
opevnění, na vodní radovánky, na zmrzlinu, na hřiště a nejvíce odpovědí znělo: ,,Líbilo se mně
vše!,,
Zapsala třídní učitelka
Mgr. Věra Kociánová, Ph.D